Žaidėjo anketa

Giedrius Buteikis

Vyras

Vilnius

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2012

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 2.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Visos.

Tinkamiausias laikas žaisti: Darbo dienos vakare. Savaigalį- sekmadienis.