Žaidėjo anketa

Giedrė Baltušytė

Moteris

Vilnius

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2017

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 1.5

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Geram šokėjui danga netrukdo

Tinkamiausias laikas žaisti: Vakarais ir savaitgaliais