Žaidėjo anketa

Liuda Bložienė

Moteris

Kaunas

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2018

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 1.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Gruntas

Tinkamiausias laikas žaisti: Darbo dienomis vakarais ir savaitgaliais.