Žaidėjo anketa

Stasys Kisielius

48 m.

Vyras

Kaunas

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2018

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 4.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: gruntas, kilimas.

Tinkamiausias laikas žaisti: Bet kuriuo laiku.