Žaidėjo anketa

Deimantė Juozaitienė

26 m.

Moteris

Kaunas

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2016

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 1.5

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: kilimas

Tinkamiausias laikas žaisti: 10 iki 16